Werkgroep Buitenfitness Beijum even in de wachtstand

Groningen

De werkgroep Buitenfitness Beijum is er vooralsnog niet in geslaagd een (breed gesteunde) locatie in Beijum te vinden voor haar plannen.

"Dat is teleurstellend", menen de initiatiefnemers Anne Bekkema en Evert Sulman. "Echter, tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat het uitgangspunt - de mogelijkheid voor gratis/ niet vereniging gebonden buitenfitness - wél een interessante aanvulling kan betekenen voor het gezond bewegen." "Een nabespreking van de afwijzende brief van het college van B en W heeft duidelijk gemaakt dat niet het initiatief in die zin ter discussie staat, slechts de locatie."

Wachtstand

De werkgroep heeft besloten even 'in de wachtstand' te gaan staan. Dit om de mogelijkheden te verkennen. "Op het moment dat er sprake zou zijn van realiseerbare voornemens doet de werkgroep, uiteraard, graag weer mee en zal zijn haar inmiddels opgedane expertise graag inzetten en delen."

Auteur

Marc Jansen