Studiemiddag Religie & Geweld in Synagoge Groningen

Groningen

Het Bisdom Groningen-Leeuwarden heeft voor zondag 17 januari een studiemiddag 'Religie & Geweld' georganiseerd. 

Sprekers zijn bisschop, historicus en Theoloog des Vaderlands dr. Gerard de Korte en socioloog prof. dr. Abram de Swaan. Plaats van handeling is.

Dag van het Jodendom

De studiemiddag vindt plaats in het kader van de Dag van het Jodendom. Deze dag staat in Nederland, evenals in veel andere Europese landen, sinds enkele jaren op de agenda; op of rond 17 januari. Dit op initiatief van de Nederlandse bisschoppen, die hiermee  bijzondere aandacht willen schenken aan hun ‘oudste broeders en zusters’.

Reliegie en Geweld

Thema dit jaar is 'Religie en Geweld'. In de media en in maatschappelijke discussies wordt religie steeds vaker geassocieerd met geweld, onderdrukking, intolerantie, en discriminatie. Bijna dagelijks bevestigen en versterken berichten over extremistische vormen van religie dit negatieve beeld. De studiemiddag dient als aanzet tot nadenken en discussie hierover.

Aanmelden

De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Deelname is gratis. Belangstellenden wordt echter verzocht zich wel aan te melden: 050-4065888 of l.winter@bisdomgl.nl.

Auteur

Marc Jansen