Informatiebijeenkomst in Vondelflat rondom het levenseinde

Groningen

In de Vondelflat in Groningen wordt dinsdag 23 februari een gratis bijeenkomst gehouden over verschillende onderwerpen die met het levenseinde te maken hebben.

André Bosscher van Notariaat Kuhlmann gaat in op het nut van een (levens-)testament. Rinette de Jong van Cretio besteedt aandacht aan het levensdossier en wilsverklaringen. Sil van Hettema van Memorum Uitvaartzorg vertelt over de vele mogelijkheden om het afscheid bij overlijden af te stemmen op uw persoonlijke situatie, ideeën, wensen en levens- of geloofsovertuiging. Aanvang: 19.30 uur. Aanmelding (voor 18 februari): info@notariaatkuhlmann.nl of 050-3129047.

Auteur

Marc Jansen