Open dagen Klassieke Academie mét expositie bij Pictura

Groningen

De Klassieke Academie voor Beeldende Kunst Groningen viert dit jaar haar tweede lustrum. Reden voor de Klassieke Academie de jaarlijkse open dagen net iets anders aan te pakken dan normaal.

De open dag zijn van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 februari. Een paar dagen voor de eerste open dag, zondag 21 februari, opent Tom Hageman in Pictura de expositie 'De Oogst van de Klassieke Academie'. Met schilderijen van alumni, afgestudeerd sinds 2010, als Gaaike Euwema, Jan Willem Eskes, Jantien de Boer, Keimpe van der Kooi, Klaas Koops, Marian Gerrits, Milan Smidt, Sara van Epenhuysen en Svetlana Tartakovska. De expositie loopt tot en met zaterdag 27 februari.

Open dagen

Tijdens de open dagen exposeren op de onderwijslocaties A-Kerkhof 43c en Paradijsvogelstraat 16 studenten schilderen en beeldhouwen hun werken. Verder staan masterclasses van Sam Drukker, Svetlana Tartakovska, Jantien de Boer, Anita Franken en Gert Sennema geprogrammeerd, alsmede openbare lessen grafiek door Reinder Homan en Onno Broeksma. Tom Hageman geeft een openbare les gipstekenen. Belangstellenden kunnen van tijdens de open dagen tussen 13.00 en 16.00 uur vrij in- en uitlopen. Meer informatie: www.klassiekeacademie.nl/open-dagen

Auteur

Marc Jansen