Longpunt Groningen over inhaleren longmedicijnen

Groningen

Het Longfonds houdt woensdag 9 maart een Longpunt Groningen in de Immanuelkerk in Groningen. Onderwerp is: ‘Inhaleren van longmedicijnen, doe ik het wel goed?’.

Longpunt Groningen is een maandelijkse ontmoeting voor mensen met een long- hart- & vaataandoening. Patiënten en hun partners krijgen actuele informatie en praktische tips.

Inhaleren kun je leren

Alfred Sachs, kaderhuisarts astma/ COPD, legt in deze Longpunt Groningen uit hoe longmedicijnen goed te inhaleren. Deze juiste methode van inhaleren wordt ook gedemonstreerd. Dergelijke uitleg is nodig omdat ruim 60 tot 70 % van de longpatiënten de longmedicijnen niet goed of onvoldoende inneemt. Aansluitend aan het programma is er alle ruimte voor vragen en discussie. Bezoekers wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken. Aanvang: 14.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen