Mis Herman Finkers in Lutherse kerk in Groningen

Groningen

In de Lutherse kerk in Groningen wordt zondag 13 maart de ' Missa In Honorem Sancti Georgii', de Latijnse mis van Herman Finkers, ten gehore gebracht.

De cabaretier componeerde de mis ter gelegenheid van zijn huwelijksinzegening op 15 juni 1990. Hij breidde de mis later – op verzoek van de KRO - uit met het Credo. Finkers meldt zelf dat zijn gebruik van het Latijn, dat in de ontstaanstijd van deze mis al tanende was, voor hem het geheim en de verbeelding van de tekst juist versterkt. Het muzikale idioom is eerder (laat)romantisch dan modern, en om Finkers nogmaals te citeren: 'er zit soms ook een grapje in.

Amor Cantandi

De 'Missa in honorem Sancti Georgii' wordt uitgevoerd door het door Luuk Tuinder geleide kamerkoor Amor Cantandi. Aanvang: 10.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen