Bachs Johannes Passion volgens André Cats in San Salvotorkerk

Groningen

Het Nieuw Groninger Bachkoor en -orkest voeren zondag 20 maart in de San Salvatorkerk in Groningen de 'Johannes Passion' van Johann Sebastian Bach uit.

Het Nieuw Groninger Bachkoor werd in 2011 geformeerd rondom een kern zangvrienden van André Cats. In 2012 werd de 'Johannes Passion' voor het eerst ingestudeerd. Met een ad-hoc-orkest en door de wol geverfde solisten werd dit project zeer afgerond met 2 goed bezochte concerten. Inmiddels lijkt dit een 2-jaarlijkse traditie te worden want niet alleen in 2014, maar ook dit jaar gaan koor en orkest op herhaling met Bachs oratorium.

Johannes Passion

De 'Johannes Passion' onderscheidt zich van de bekendere 'Mattheus Passion' door een snelle, soms ietwat cryptische verteltrant en een meer doelgerichte actie. De bedoeling wordt telkens overduidelijk aangegeven: de vervulling van de schriften der Profeten en van Christus’ eigen voorspellende woorden. Evenals zijn 'grote broer' kent 'de Johannes' een opeenvolging van recitatieven en koren, waarin het verhaal wordt verteld, en aria’s en koralen die meer beschouwend zijn.

Solisten

Het dramatische karakter van de verhalende gedeeltes wordt dit jaar extra gemarkeerd, doordat koor en de solisten Agnes van Laar (sopraan), David van Laar (alt), Duo Pan (tenor) en Michiel de Vries (bas) deze passages uit het hoofd en (bescheiden) geënsceneerd gaan uitvoeren. Net als 2 jaar geleden neemt André Cats zowel de rol van dirigent als die van evangelist voor zijn rekening. Aanvang: 16.00 uur. Entree 20 euro. Info/ kaartverkoop: 0595-401172 of addensm@xs4all.nl.

Auteur

Marc Jansen