Hendrik de Waard Lezing 2016 in Academiegebouw in Groningen

Groningen

Marcus de Sautoy verzorgt maandag 21 maart in het Academiegebouw in Groningen de Hendrik de Waard Lezing 2016. Onderwerp is: de kunst van de symmetrie.

Wiskundige Marcus du Sautoy onthult hoe symmetrie zowel in de kunst als in de wetenschap een fundamenteel concept is: van de muren van het Alhambra tot aan het Higgsdeeltje, van de muziek van Bach tot aan dodelijke virussen.

Symmetriemonster

Op basis van zijn boek 'Finding Moonshine' (Nederlandse vertaling: 'Het Symmetriemonster') vertelt hij hoe wiskundigen een taal hebben gecreëerd om dit fenomeen te doorgronden.

Marcus de Sautoy

Marcus du Sautoy staat bekend om de manier waarop hij wiskunde populariseert. Hij is hoogleraar in de Wiskunde aan de Universiteit van Oxford en richt zich op groepen- en getaltheorie. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, werkte mee aan documentaires en spelshows en schrijft voor een aantal dagbladen. Een van zijn bekendste columns is 'Sexy Math' in The Times. Du Sautoy is Simonyi Professor forthe Public Understanding of Science aan de Universiteit van Oxford, een leerstoel die eerder werd bezet door Richard Dawkins. In 2009 won hij de Michael Faraday Prize vande Royal Society in Londen voor ‘Excellence in Communicating Science to UK audiences.’

Hendrik de Waard Foundation

De lezing is georganiseerd in samenwerking met de Hendrik de Waard Foundation en ScienceLinX. De Hendrik de Waard Foundation werd in 1987 opgericht na de pensionering van wijlen professor Hendrik de Waard. De foundation organiseert jaarlijks een lezing om het publiek te intrigeren en te informeren over de ontwikkelingen in de wetenschap. Deze lezing begint om 19.30 uur. Voertaal is Engels. 

Auteur

Marc Jansen