Antonio Scandello's 'Johannes-Passion' in Lutherse kerk

Groningen

In de Lutherse kerk in Groningen wordt op Goede Vrijdag (25 maart) Antonio Scandello's 'Johannes-Passion' uitgevoerd.

Scandello bespeelde als 13-jarige in Bergamo de zink,  maar werd uiteindelijk hofkapelmeester bij keurvorst Moritz van Saksen. Daar componeerde hij ook zijn Johannes-Passie. Hij was de eerste die de evangelist een recitatief-rol gaf terwijl de andere personages, zoals Jezus, Petrus en Pilatus, nog meerstemmig werden vertolkt. De koordelen voor volk en priesters zijn 5-stemmig.

A capella

De 'Passie' wordt geheel a capella uitgevoerd, sober verrijkt met een evangelist (Han Warmelink) en bassolist (Michiel de Vries). Uitvoerenden zijn verder de Lutherse Cantorij en Tymen Jan Bronda (cantor). Aanvang: 19.30 uur. 

Auteur

Marc Jansen