Presentatie nieuwe pinkstercantate in 'Kunst in De Ark'

Groningen

In het kader van 'Kunst in De Ark' wordt zondag 17 april een liedmiddag gehouden in kerkgebouw De Ark in Groningen. Hierin wordt de nieuwe pinkstercantate 'Een taal van liefde' gepresenteerd. 

De in maart verschenen cantate 'Een taal van liefde' is geschreven door Michaël Steehouder (tekst) en Chris van Bruggen en Peter Rippen (muziek). De muziek van de 12 gezangen is bedoeld voor gemeentezang, koor en solisten, begeleid door piano. De cantate kan rond de pinksterdagen of op een ander moment worden uitgevoerd door een koor of cantorij, in samenwerking met een zingende gemeente. In maart 2016 verscheen deze cantate 'Een taal van liefde' op teksten van Michaël Steehouder en muziek van Chris van Bruggen en Peter Rippen.

Delen cantate instuderen

De liedmiddag begint om 15.30 uur met het instuderen van alle delen uit de cantate en eindig met een vesper, waarin het geheel wordt uitgevoerd. Deze eenvoudige cantate is uit te voeren door een een koor of cantorij rond de pinksterdagen of op een ander moment in samenwerking met een zingende gemeente. Een projectkoor onder leiding van Chris van Bruggen en Anneke van der Heide, alsmede Peter Rippen (piano), dominee Buikema en prof. dr. Michaël Steehouder verlenen hun medewerking aan de liedmiddag. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen