Lezing over het landschap van molens in Groninger Archieven

Groningen

Het landschap van molens staat woensdag 20 april centraal in RHC Groninger Archieven in Groningen.

Dit gebeurt in de vierde en laatste lezing over historische sporen in het Groninger landschap, georganiseerd door Stad & Lande en de afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Rolf Wassens

Rolf Wassens uit Feerwerd bijt het spits af met de lezing 'Werkende molens in het Groninger landschap'. Hij vertelt hierin over het werken met molens, molenuitdrukkingen, types en functies van molens en over de praktijk van het molenaarsvak. Wassens werd in 1976, na een geschiedenisstudie en een molenaarsopleiding, beroepsmolenaar in Schiedam. In 1980 begon hij een eigen bedrijf in Feerwerd. Sinds 2000 is hij parttime molenaar en parttime docent geschiedenis en economie.

Thomas Sleyfer

Aansluitend vertelt Thomas Sleyfer uit Haren over 'Molenbiotoop en landschap, een direct verband, hoewel…' Sleyfer geeft voorbeelden van molens in het landschap met een goede biotoop, maar laat ook zien waar het mis ging. Tot slot gaat hij in op de vraag wat te doen voor behoud van een molenbiotoop. Ir. Thomas Sleyfer was tot zijn pensioen in 2006 werkzaam in de ruimtelijke ordening, de laatste jaren als adjunct inspecteur en als regiocoördinator Noord voor het Directoraat Generaal Ruimte van het toenmalige ministerie VROM. Van 2006 tot 2013 was hij biotoopwacht voor de afdeling Groningen van het Gilde Vrijwillige Molenaars en het Groninger Molenhuis. De lezing begint om 20.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen