Leerlingen De Starter zamelen geld in voor kinderen in India

Groningen

Leerlingen van Daltonschool De Starter in Groningen hebben geld ingezameld voor Stichting Seva Mandir. Ook hebben ze onder andere kunstwerken, sieraden en tekeningen gemaakt. Deze zelfgemaakte producten worden vrijdag 15 april verkocht tijdens een feestelijke afsluiting van de fundraising.

De lessen op De Starter hebben de afgelopen periode in het teken gestaan van India. Zo hebben de leerlingen yogalessen gevolgd, aan meditatie gedaan en hebben ze meer geleerd over boeddhisme. Doel van het project is dat leerlingen zich bewust worden van en betrokken raken bij hun omgeving en de verschillen in de wereld. In Nederland heeft elk kind recht op onderwijs, iets dat in India niet het geval is.

Seva Mandir

In de Indiase regio Seva Mandir is onderwijs niet vanzelfsprekend. Overheidsscholen staan op grote afstand van de dorpen, zijn vaak slecht van kwaliteit en de absentie van docenten is hoog. Voor de allerarmste ouders is het vaak niet te doen hun kinderen naar die scholen te brengen. De overheid vindt investeren in bereikbare scholen niet nodig en ontkent de slechte kwaliteit van de scholen. De lokale dorpsgemeenschappen hebben echter zelf scholen opgezet, met steun van Stichting Seva Mandir.

Feestelijke afsluiting

Tijdens de feestelijke afsluiting van het 'India-project' verkopen de leerlingen hun zelfgemaakte spullen. Ook geven leerlingen een meditatieworkshop. De (openbare) afsluiting duurt van 11.00 tot 13.00 uur.

Auteur

Marc Jansen