Boumalezing in Grand Theatre in Groningen

Groningen

Arts-onderzoeker Machteld Huber geeft donderdag 28 april de Boumalezing 2016. De lezing is getiteld: 'Positieve gezondheid en de stad'. Plaats van handeling is het Grand Theatre in Groningen.

Machteld Huber, onlangs benoemd tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2015, verovert de wereld met haar nieuwe definitie van gezondheid. Deze definitie is positief en gaat uit van veerkracht en zelfregie. 'Positieve Gezondheid', noemt ze het.

Gezondheid

Gezondheid is een opkomend thema in het denken over 
de stad. Maar hoe kijken we aan tegen gezondheid in deze tijd, waarin we allemaal ouder worden maar niet per se gezonder? Is gezondheid de afwezigheid van ziekte: een staat van compleet welbevinden? Of moeten we toe naar een andere definitie? En vooral: welke betekenis kan gezondheid hebben voor onze steden, wijken, buurten en woningen? Deze vragen staan centraal in de Boumalezing 2016.

Nagesprek

De presentatie is in handen van Menno Hinkema, senior onderzoeker TNO en specialist op het vlak van de invloed van de gebouwde omgeving op zorg en gezondheid. Na de lezing vindt een nagesprek plaats met wethouder Roeland van der Schaaf, stadsbouwmeester Jeroen de Willigen, directeur Lex de Boer van Lefier Groningen en Machteld Huber. Burgemeester Peter den Oudsten opent de avond.

Siebe Jan Bouwma

De Boumalezing, vernoemd naar de Groninger architect Siebe Jan Bouma (1899 – 1959), viert dit jaar haar vijftiende verjaardag. Hoofdoelen zijn agenderen en inspireren . Bovendien dient de lezing als opmaat tot de grote internationale conferentie 'Building the Future of Health' die van 1 tot 3 juni plaatsvindt in het UMCG in Groningen. De Boumalezing duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Entree: gratis.  

Auteur

Marc Jansen