Actie 'Niet Weggooien!' bij OVCG en SFS in Groningen

Groningen

'Niet Weggooien' is het motto van de gezamenlijke actie van 17 Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra op dinsdag 3 mei. De Groninger deelnemers zijn het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG; 10.00 - 15.00 uur) en Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen (13.00 - 17.00 uur).

Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij een sloop van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven tot foto's, documenten of een voorwerp. Deze kunnen een bijzondere kijk geven op een voorbij tijdperk. Musea en erfgoedinstellingen willen voorkomen dat op het eerste gezicht onbelangrijk geachte originelen uit de oorlogsjaren verloren gaan. Ze willen het publiek bewust maken van het belang dit materiaal als erfgoed van de oorlog te bewaren. Bezoekers krijgen tijdens de actiedag advies van deskundigen, verbonden aan de deelnemende instellingen en musea, over het behoud van het materiaal. Ook worden bezoekers in de gelegenheid gesteld hun eigen oorlogsmaterialen over te dragen aan de deelnemende organisaties.

Hendrik Mannes

Zo ontvangt OVCG een bijzonder dagboek van de zoon en dochter van Hendrik Mannes. Stadjer Mannes hield van september 1944 tot maart 1945 een dagboek bij. Hij beschrijft de schaarste, maar ook executies, verzetsacties en overvliegende vliegtuigen komen aan bod. ‘Dinsdag 26 september: de volgende mensen vermoord: een kapelaan (had de pastoor moeten zijn) en een dominee en een zekere heer Venema uit de Gelkingestraat. Ook een spoorman, de heer Boxma, 37 jaar, is vermoord. Vader van 2 kinderen.’

Stichting Folkingestraat Synagoge

OVCG werkt voor de actiedag samen met Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS), voor het eerst. SFS heeft de ambitie om vanaf 2017 een museale inrichting neer te zetten in haar pand aan de Folkingestraat. Daarom is SFS op zoek naar objecten die verband hebben met Gronings-Joods erfgoed in de breedste zin van het woord. Meer informatie: www.actienietweggooien.nl

Auteur

Marc Jansen