Hanzelezing over de veranderende wereld van de detailhandel

Groningen

'The Retail Rollercoaster' is de titel van de Hanzelezing dinsdag 24 mei in de Van DoorenVeste in Groningen.

Frank Quix gaat hierin in op de veranderingen in de retailsector en verklaart ze aan de hand van het zogenaamde ‘PET-model’ dat hij heeft ontwikkeld. Dit model toont aan hoe veranderingen in bevolking, economie en technologie het landschap van de retailmarkt hebben beïnvloed. Quix laat zien hoe aandeelhouders binnen deze markt belangrijke trends hebben gemist of, op zijn minst, hebben onderschat. Aan de hand van ontwikkelingen van de laatste 20 jaar beschrijft hij hoe de markt verstoord is en wat we kunnen verwachten in de toekomst.

Frank W.J. Quix

Frank W.J. Quix groeide op in een ondernemersgezin. Hij studeerde Bedrijfskunde en Accountancy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna combineerde hij zijn werk bij Moret Ernst & Young met een baan als docent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 bekleedt hij de Anton Dreesmann leerstoel voor Retail Marketing aan de Universiteit van Amsterdam en hij is directeur van Q&A Research en Consultancy. Eind 2015 werd hij benoemd tot het bestuur van de Ebeltoft Group, een wereldwijd netwerk van adviseurs op het gebied van detailhandel. Q&A is een van de leden van deze groep. In 2014 richtte Quix, met meer dan 20 jaar ervaring in detailhandeladvies, The Store of the Future op, een experimentele winkel in een winkelcentrum om nieuwe innovaties in de detailhandel uit te proberen. De lezing begint om 15.30 uur. De voertaal is Engels.

Auteur

Marc Jansen