Last-minute-informatiemarkt 'Studiekeuze MBO' bij Alfa-college

Groningen

Alfa-college Groningen houdt donderdag 26 mei een last-minute-informatiemarkt Studiekeuze MBO. Deze informatiemarkt is bedoeld voor leerlingen in het voorgezet onderwijs en hun ouders/ verzorgers.

De informatiemarkt is met name belangrijk voor leerlingen die nog specifieke vragen hebben over een opleiding of moeite hebben met het kiezen van een opleiding. Verder is de informatiemarkt bedoeld voor voor vragen over de aansluiting vmbo-mbo, beroepsperspectief of doorstromen naar het hbo. Naast docenten en studenten zijn er loopbaanadviseurs aanwezig voor advies over toelatingseisen, arbeidsmarkt, beroepsperspectief en studiekeuze. Bezoekers kunnen zich bovendien direct aanmelden voor een opleiding.

Alle mbo-opleidingen

Alle in Groningen en in Assen gevestigde mbo-opleidingen, in zowel de beroepsopleidende leerweg (leren en stage) als de beroepsbegeleidende leerweg (leren en werken), presenteren op de last-minute-informatiemarkt. Plaats van handeling is de locatie Admiraal de Ruyterlaan 2 in Groningen. De informatiemarkt duurt van 18.00 tot 20.30 uur.

Auteur

Marc Jansen