Opening bijenhotel bij buurtcentrum Tuinpad

Groningen

Partij voor de Dieren-raadslid Gerjan Kelder opent woensdag 25 mei een bijenhotel bij buurtcentrum Tuinpad in Groningen.

Dit bijenhotel is gemaakt door de kinderen van de kinderclub van buurtcentrum Tuinpad. Dit onder leiding van Jan Reemeijer en Evelien Bernabela. Piet Nijenhuis maakte de ombouw. Het bijenhotel, dat deel uit maakt van het project 'Ik en jij zei de bij', wordt om 14.30 uur geopend. Kinderen zijn vervolgens welkom het 30 april aangelegde 'schaduwbeestjespad' bij het bijenhotel te ontdekken.

Auteur

Marc Jansen