Human Library in Groninger Forum Bibliotheek

Groningen

In de Groninger Forum Bibliotheek wordt zaterdag 25 juni een 'Human Library' gehouden. Dit evenement, dat voor de derde keer plaatsvindt, is georganiseerd door het Groninger Forum, Stichting Jongeren voor Uitwisseling en Begrip (JUB) en Europe Direct Groningen.

Human Library is oorspronkelijk ontwikkeld door de Deense jongerenorganisatie Stop the Violence. Doel van Human Library is het samenbrengen van mensen en het wegnemen van vooroordelen en taboes door met elkaar in gesprek te gaan.

Levende boeken

‘Levende boeken’ zijn mensen die in het dagelijks leven veel te maken hebben met vooroordelen, zoals mensen met een onalledaagse achtergrond of overtuiging. Human Library wil mensen uitdagen verder te kijken door in gesprek te gaan met die vreemde ‘ander’.

Bibliotheek

Het werkt zoals een bibliotheek: bezoekers kunnen bij de balie een catalogus bekijken met daarin de beschikbare 'levende boeken'. Op een groot bord kunnen zij zien of dat boek niet op dat moment is uitgeleend. Via de balie geven ze aan met wie ze een gesprek willen aangaan. Daarna brengt de baliemedewerker bezoekers en de 'menselijke boeken' met elkaar in contact. En worden de spelregels uitgelegd; zo dient het boek weer in oorspronkelijke staat te worden ‘teruggezet’. De gesprekken duren maximaal 20 minuten. Human Library duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen