Jongeren Jimmy’s bieden politiek Den Haag gouden tips aan

Groningen

Jongeren van Jimmy’s Groningen hebben dinsdag 10 gouden tips aangeboden aan PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma. Zij deden dat tijdens het congres Jeugdtop 2016 in Den Haag.

Jimmy’s (onderdeel van MJD Groningen) dringen samen samen met brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (SWN) bij de politiek aan tot een integrale aanpak voor kwetsbare jongeren die 18+ worden. Dit kan volgens beide partijen alleen met een doordacht individueel actieplan op maat. 'Alleen zo kunnen deze jongeren, die van huis uit geen vangnet hebben, de toekomst op het gebied van scholing, huisvesting en financiën aan, en vallen ze niet onvermijdelijk in dat gat met schulden en stress', stelde Sociaal Werk Nederland 2 dagen voor de behandeling in de Tweede Kamer van de voortgang van het nieuwe Jeugdstelsel. Ook moeten huisartsen en sociaal werk/ jongerenwerk volgens SWN (beter) gaan samenwerken.

10 tips

Tijdens de Jeugdtop 2016 gingen jongeren en lokale en landelijke bestuurders in gesprek over de manco’s in jeugdhulp en hoe het stelsel effectiever kan. Sociaal Werk Nederland en de jongeren van Jimmy’s presenteerden ‘Tien Tips voor Politici’ en een korte film. De jongeren stelden de punten zelf, samen met filiaalhouder/ jongerenwerker Elroy Eefting van Jimmy’s, op. De tips variëren van ‘van 270 euro kan ik geen maand leven, laat staan met een baby’, tot ‘help schulden afbetalen, zorg voor opvang en begeleid wonen’ en ‘bevorder oplossingsgericht werken en talentontwikkeling’.

Auteur

Marc Jansen