Stadjers krijgen consumptiemunten voor KEI-week

Groningen

Bewoners van de Vismarkt, de Grote Markt en het Stadspark in Groningen krijgen een persoonlijke uitnodiging met gratis consumptiemunten voor evenementen in de KEI-week.

De KEI-week is de introductieweek voor alle aankomende eerstejaars- en doorstroomstudenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Academie Verloskunde Groningen en Stenden Hogeschool. De KEI-week van 2016 heeft als thema: 'Let’s KEI together’. Omdat de stad volgens de organisatie van de KEI-week van Stadjers en studenten samen is. Daarom dit jaar ook extra aandacht voor de omwonenden van de evenementlocaties.

Let's KEI together

Nienke van Sligter, de voorzitter van het dagelijks bestuur, vertelt dat omwonenden per brief geïnformeerd worden. "‘Het thema ‘Let’s KEI together’ is gekozen omdat Stichting KEI het belangrijk vindt dat heel Groningen samen de nieuwe Groningers verwelkomt. Niet alle Stadjers zijn er van op de hoogte dat tijdens de KEI-week veel evenementen toegankelijk zijn voor iedereen." "Om dit meer bekend te maken en de drempel te verlagen om langs te komen, zijn bij de brieven 2 consumptiemunten toegevoegd. Op deze manier hopen we op meer bezoekers vanuit de stad." De KEI-week met op maandagavond 15 augustus met een spetterende opening op de Grote Markt. Meer informatie: www.keiweek.nl/programma

Auteur

Marc Jansen