CCAF-Keurmerk voor FACT-zorg Verslavingszorg Noord Nederland

CCAF

GRONINGEN - 4 teams van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) hebben het keurmerk ontvangen dat voor deze zorg van belang is: het CCAF-Keurmerk.

Het gaat om 2 teams van VNN in Groningen en 2 teams in Friesland. De teams hebben een hoge score gehaald. De FACT-teams van Groningen hebben zelfs een score van 4.1 behaald (op een schaal van 1 tot 5). Deze score wordt gezien als 'optimale implementatie' van het FACT-model. De certificering is 3 jaar geldig.

Kwaliteit van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Onderzoek toont aan dat teams die volgens het model werken betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Het behandelmodel Flexible ACT

De cliënten die door het Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid, hebben problemen op het gebied van gebruik van alcohol en/of drugs, vaak in combinatie met ernstige psychiatrische problematiek. Gevolg is dat er beperkingen zijn in het maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen de cliënten praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem of haar thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing door het CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Tijdens een audit worden interviews gehouden met cliënten en personeel, dossiers van cliënten worden getoetst op methodisch werken. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of Flexible ACT-model, staan vermeld in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Auteur

Marc Jansen