Lezing ritueelbegeleider Rien van der Zeijden in Café Naderhand

GRONINGEN

In Het Heerenhuis in Groningen wordt zondag 18 september een Café Naderhand gehouden. Dit is een inloopcafé voor nabestaanden.

Ditmaal staat een themalezing van ritueelbegeleider Rien van der Zeijden geprogrammeerd. Hij gaat in op de vraag welke steun en helende kracht valt te ontlenen aan het gebruik van rituelen. Uiteraard kunnen daarbij ook vragen worden gesteld.

Café Naderhand

Het doel van Café Naderhand is nabestaanden met elkaar in contact te brengen én de mogelijkheid te bieden om samen activiteiten af te kunnen spreken. De lezing begint om 13.00 uur. Het inloopcafé duurt tot 17.00 uur. Entree: gratis. Meer informatie: www.cafenaderhand.nl

Auteur

Marc Jansen