Feestelijke afsluiting werkzaamheden ringweg

GRONINGEN

De provincie Groningen sluit op feestelijke wijze de werkzaamheden aan de oostelijke en noordelijke ringweg in Groningen af.

Dit feestje vindt zaterdag 1 oktober van 19.30 tot 21.30 uur plaats bij de Noordzeebrug. Bezoekers - alle direct omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd - kunnen dan genieten van een flyboardshow en vuurwerk.

Werkzaamheden

Eind 2010 begonnen de werkzaamheden aan de oostelijke ringweg, die ruim 4 jaar hebben geduurd. Vervolgens startte begin 2014 de bouw van de nieuwe Noordzeebrug.

Oostelijke ringweg

Op de oostelijke ringweg zijn de gelijkvloerse kruisingen en de verkeerslichten volledig verdwenen. Hiervoor in de plaats zijn ongelijkvloerse kruisingen met nieuwe op- en afritten, rotondes en viaducten gekomen. Langs de ringweg is bovendien veel nieuw groen aangeplant.

Nieuwe Noordzeebrug

De nieuwe Noordzeebrug is ruim 3 meter hoger geworden dan de oude Noordzeebrug, noodzakelijk in verband met de verdieping en verbreding van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Tegelijkertijd is de nieuwe aansluiting met De noordelijke ringweg/ Bedumerweg aangelegd.  

Auteur

Marc Jansen