Lezing over de invloed van religie op klimaatvraagstukken

GRONINGEN

Mike Hulme geeft woensdag 5 oktober in het Academiegebouw in Groningen een lezing over de invloed van religie op klimaatvraagstukken. Hij doet dit op uitnodiging van Studium Generale Groningen.

Mike Hulme is hoogleraar Klimaat en Cultuur aan het King’s College Londen, waar hij ook het hoofd van de afdeling Geografie is. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen klimaat, geschiedenis en cultuur, naar de manier waarop kennis over het klimaat en klimaatverandering geconstrueerd en gerepresenteerd wordt, en naar de talloze wijzen waarop het idee van klimaatverandering wordt ingezet wereldwijd. Zijn nieuwste boek 'Weathered: Cultures of Climate' is deze herfst gepubliceerd door Sage. Eerdere publicaties zijn 'Can Science Fix Climate Change? A Case Against Climate Engineering' (2014) en 'Why We Disagree About Climate Change' (2009).

Invloed religie op klimaatverandering

Het klimaat heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in ons denken. Door de geschiedenis heen hebben verschillende religies op meerdere wijzen geprobeerd om de grote verschillen tussen de seizoenen, en ook het onbetrouwbare en soms wrede optreden van het klimaat te duiden. Omdat religies handvatten bieden om een onderscheid tussen mensen, niet-menselijke wezens en goden aan te brengen, zou het verwonderlijk zijn als zij niet ook iets te zeggen zouden hebben over klimaatverandering. Maar op welke manier doen zij dit? En hoe hebben zij de manier waarop mensen omgaan met het klimaat beïnvloed?

Klimaatverandering niet louter fysiek

Mike Hulme geeft antwoord op deze vragen op basis van gegevens uit de Verenigde Staten (de overtuigingen van evangelische christenen), uit Europa (de invloed van pauselijke encyclieken) en uit de Pacifische Eilanden (de rol van de kerken in het helpen van samenleving om zich aan te passen aan klimaatrisico’s). Hij stelt dat klimaatverandering niet louter een fysiek proces is dat moet worden tegengegaan, maar dat het ook een fase is in de culturele revolutie van ideeën over klimaat. Het negeren van de rol en invloed die religie heeft op het klimaatdebat is volgens Hulme ook een vorm van ‘climate denialism’. De lezing begint om 20.00 uur. De voertaal is Engels.

Auteur

Marc Jansen