Militairen op de Grote Markt in Groningen

GRONINGEN

Circa 200 militairen marcheren woensdag 28 september om 14.15 uur de stad Groningen binnen. De stoet wordt aangevoerd door commandant Bert Stam, in een hightech pantservoertuig.

De militairen lopen via de Sint Jansstraat naar de Grote Markt. Daar nemen burgemeester Peter den Oudsten en generaal Jan Swillens het defilé af, waarna een feestelijke ceremonie begint. Tijdens deze ceremonie ontvangen Libanon-veteranen het draaginsigne Nobelprijs van de Vrede. Aansluitend worden ongeveer 30 militairen beëdigd bij 44 pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Johan Willem Friso.

Regimentsdag

Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso viert ieder jaar op de Regimentsdag zijn oprichting. Omdat het regiment zich verbonden voelt met Groningen, doet het dat met een ceremonie in de stad. Het afleggen van de eed of belofte is voor een militair een belangrijk moment. Dit gebeurt bij voorkeur in het openbaar, ten overstaan van bestuurders, ondernemers, de familie en vrienden en de inwoners van Groningen. Zo realiseert de militair zich voor wie hij of zij zijn/ haar taak uitoefent. En het maakt de samenleving bewust van de taak van de militair; beschermen wat Nederland dierbaar is.

Eregast

Defilé Groningen 4 juni 1955 J.W.F.Eregast tijdens de ceremonie is de heer Hoeben. Hij marcheerde in 1955 als jonge militair door de stad met het bataljon (zie foto).

1-jarig veulen

Tijdens de beëdiging van de militairen staat een 1-jarig veulen op de Grote Markt. Dit is het bataljonspaard van het Regiment Johan Willem Friso. Het veulen is terug te vinden in het embleem op het uniform. De VN-lauwerkrans omringt het paard. Dit is een verwijzing naar de periode dat het bataljon als VN-eenheid dienst deed in Libanon. Op 7 november 1964 schonk het bestuur van de jaarlijkse traditionele paardenmarkt in Zuidlaren het Friese stamboekveulen Abe aan het bataljon als dank voor de goede verstandhouding. Het bataljon was jaren in Zuidlaren gelegerd. In het gemeentewapen van Zuidlaren is het zwarte paard ook afgebeeld. Bij de schenking hoorde de afspraak dat het bataljon het dier als mascotte zou gebruiken bij iedere beëdiging. Deze traditie wordt nog altijd levend gehouden.

Auteur

Marc Jansen