Jubileumsymposium 25 jaar Oecumenische Vieringen Groningen

GRONINGEN

Oecumenische Vieringen Groningen bestaat 25 jaar. Reden voor een jubileumsymposium in Het Paleis in Groningen op zondag 9 oktober.

Thema van het symposium is: 'Is er toekomst voor kerken c.q. kerkgemeenschappen zoals wij die nu kennen?'. Sprekers zijn: Frits de Lange, Jannet van der Spek, Wouter Slob en Chris Fictoor. Aanvang: 15.00 uur.

Auteur

Marc Jansen