Wethouder Mattias Gijsbertsen opent wijkpark De Groene Long

GRONINGEN

Wethouder Mattias Gijsbertsen verricht zaterdag 8 oktober om 11.00 uur de officiële openingshandeling van wijkpark De Groene Long. Plaats van handeling is het Kettingpad, ter hoogte van de kikkerpoel nabij de Grevingaheerd in Beijum.

De Groene Long is het wijkpark in het hart van Beijum. Een klankbordgroep van wijkbewoners nam in 2010 het initiatief het wijkpark rigoureus te verbeteren.

Verbeteringen

In 3 fasen zijn verbeteringen aangebracht. Zo werden fiets- en voetpaden hersteld, werd een kikkerpoel aangelegd, werden meer water en licht aangebracht, werd de sociale veiligheid verbeterd en werd gezorgd voor ecologische en duurzame plantengroei. Bovendien is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor de toekomstige bewoners van het nieuw te bouwen zorgcentrum Innersdijk.

Auteur

Marc Jansen