Proeverij Theater De Steeg in MartiniPlaza

GRONINGEN

Theater De Steeg houdt woensdag 12 oktober een 'proeverij' in MartiniPlaza in Groningen.

Deze proeverij is voor docenten, educatief medewerkers en cultuurcoördinatoren in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo. Op het programma staan workshops over bijvoorbeeld de aanpak van pesten op school, het hoe en waarom van Gezonde Scholen en de vraag hoe als docent een theaterbezoek met de leerlingen goed voor te bereiden. Aansluitend op de workshop over Gezonde Scholen speelt De Steeg ’s avonds 'Vet Gezond', een theatervoorstelling die jongeren wijst op het belang van een gezonde leefstijl en hen stimuleert daar een actievere houding in aan te nemen.

Wat doe jij?

Verder is de interactieve theatervoorstelling 'Wat doe jij? – Vluchtelingen' te zien. De Steeg ontwikkelde deze voorstelling in nauwe samenwerking met het NNT. 'Wat doe jij? – Vluchtelingen' sluit aan op de voorstelling 'All Inclusive' van het NNT en kan op scholen gebruikt worden als educatief materiaal bij deze voorstelling. Bezoekers van de proeverij kunnen na afloop dezelfde avond met korting naar 'All Inclusive' in de Stadsschouwburg. De proeverij duurt van 15.15 tot 19.30 uur. Deelname kost 25 euro. Meer informatie: www.desteeg.info

Auteur

Marc Jansen