Lezing Herman Pleij over Erasmus

GRONINGEN

Erasmuskenner en emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde Herman Pleij geeft woensdag 19 oktober in de Remonstrantse kerk in Groningen een lezing over Erasmus.

Herman Pleij neemt de aanwezigen mee in het werk en het gedachtegoed van Erasmus en laat diens belang zien voor ons denken over vrijheid en verdraagzaamheid.

Erasmus

Desiderius Erasmus (1466-1536) geloofde vurig in de kracht van het woord, het argument, debatteren en overtuigen. Daarbij hoorden volgens hem zoveel mogelijk gezichtspunten aan de orde te komen om de juiste keuze te kunnen maken op basis van het eigen geweten en de vrije wil. Deze opvatting impliceerde een verregaande vrijheid van meningsuiting. Maar daar waren de gezagdragers van kerk en staat doorgaans nog niet aan toe. Erasmus is vooral bekend door zijn 'Lof der Zotheid'. Hij schreef het boek op een van zijn vele reizen door Europa. Bij Europese machthebbers pleitte hij onder meer voor vrede, gematigdheid en verdraagzaamheid. Als anti-dogmatische christen uitte hij fundamentele kritiek op de moederkerk en verbeterde hij de gangbare Bijbelvertaling. Verder bemoeide hij zich met het onderwijs en de opvoeding van kinderen.

Herman Pleij

Herman Pleij weet een breed publiek enthousiast te maken voor cultuurhistorische onderwerpen en inzicht te geven in de historische achtergrond van de huidige maatschappij, en van wat wij als 'typisch Nederlands' beschouwen. Hij doet dat door zijn publicaties, door lezingen, door optredens op tv en radio en door middel van eigen televisieprogramma's. In 1979 promoveerde hij op een studie over carnavalsteksten en de betekenissen van ‘tijdelijke omgekeerde werelden’. Pleij was van 1980 tot zijn emiraat in 2008 hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 werd hij door de Belgische regering met de Francqui-leerstoel en in 2000 door de Katholieke Universiteit Brussel met een eredoctoraat. Aanvang: 20.00 uur. Entree: vrijwillige bijdrage.

Auteur

Marc Jansen