Bijeenkomsten over herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer

GRONINGEN

De provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Ten Boer houden bijeenkomsten over het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen bezoekers informatie krijgen over het herindelingsontwerp. Ook hebben ze de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met behulp van een notulist.

Inloopbijeenkomst

De gemeente Groningen houdt dinsdag 25 oktober een inloopbijeenkomst in het gemeentelijk gebouw aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen. Deze bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur .

Meepraatavond

De gemeente Ten Boer houdt dinsdag 8 november een meepraatavond (19.45 - 22.00 uur) in het Buurhoes in Ten Boer. Het eerste deel van de avond staat het herindelingsontwerp centraal. In het tweede deel komen de dorpsvisies aan bod en krijgt elk dorp de gelegenheid de belangrijkste punten uit zijn dorpsvisie toe te lichten.

3 deelbijeenkomsten in Haren

Het gemeentebestuur van Haren heeft ervoor gekozen niet meer mee te doen in het herindelingsproces. Daarom heeft de provincie de informatiebijeenkomst over het herindelingsontwerp in Haren georganiseerd. Deze vindt donderdag 27 oktober plaats in 't Gorechthuis in Haren. Om zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Haren in de gelegenheid te stellen de bijeenkomst bij te wonen, vinden gedurende de avond 3 dezelfde deelbijeenkomsten plaats; van 18.30 tot 19.30 uur, van 19.45 tot 20.45 uur en van 21.00 tot 22.00 uur.

Herindelingsontwerp

In het herindelingsontwerp voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer staan een onderbouwing van de noodzaak en de meerwaarde van de herindeling en een beschrijving van de nieuwe gemeente, zoals de uitgangspunten, ambities, kenmerken en financiële aspecten. Het herindelingsontwerp ligt tot 16 november ter inzage op de gemeentehuizen en is in te zien via www.herindelingghtb.nl

Auteur

Marc Jansen