Concert Vocaal Ensemble Groningen in Lutherse Kerk

GRONINGEN

Het Vocaal Ensemble Groningen geeft zondag 23 oktober een concert in de Lutherse Kerk in Groningen. In dit concert wordt onder de noemer 'Ojos Claros Serenos' en muzikale reis gemaakt door Spanje en Portugal.

Het door Wilfred Reneman geleide Vocaal Ensemble Groningen zingt bekende, maar vooral ook onbekende koormuziek uit Middeleeuwen en Renaissance. Ook wordt een klein uitstapje naar de moderne tijd gemaakt. Het Vocaal Ensemble Groningen zingt daarbij nu eens 1-stemmig, dan weer 8-stemmig. Gewijde klanken worden afgewisseld met liedjes over liefde en strandvertier. Er wordt in het Spaans, Portugees en Latijn gezongen, in volledige bezetting en in kleine solistengroepjes. Het concert begint om 15.00 uur en duurt een uur. Entree: 10 euro. Toegangskaarten kunnen worden gereserveerd via info@vocaalensemblegroningen.nl.

Auteur

Marc Jansen