ESTRAC: nieuwe samenwerking versnelt energietransitie

GRONINGEN

TNO, ECN en Energy Academy Europe (EAE) hebben vrijdag het startschot gegeven voor Energy Systems Transition Centre (ESTRAC).

Met een startkapitaal van 5 miljoen euro brengt het nieuwe instituut energievraagstukken, onderzoek en toepassing vanuit alle invalshoeken samen. ESTRAC is opgezet als een interdisciplinair en open innovatiecentrum waar uiteenlopende partijen, instituten en bedrijven kunnen aansluiten. De ESTRAC-partners opereren vanuit diverse locaties in binnen- en buitenland. De spil van de organisatie is straks gehuisvest in het nieuwe Energy Academy Europe-gebouw in Groningen, bij oplevering eind dit jaar ‘het duurzaamste onderwijs- en onderzoekgebouw van Nederland’.

Noordzee als energiebron

De eerste miljoenen van het startkapitaal zijn inmiddels toegekend aan projecten die nu worden opgestart. 1 daarvan, een onderzoek over de Noordzee als energiebron ('Strategies towards an efficient future North Sea Energy Infrastructure') is al in volle gang. Bij dit project zijn bedrijven als ENGIE, Tennet en Royal Haskoning/DHV betrokken maar ook instituten als NWEA en NOGEPA. TNO, ECN en EAE voeren het project uit.

Associate partners

Bij de start van het nieuwe initiatief zijn energiebedrijven Gasunie, GasTerra, EBN en NAM betrokken als associate partners. Bedrijven uit de hele energiesector worden nadrukkelijk uitgenodigd om ook deel te nemen. Gesprekken over deelname zijn gaande met de elektriciteitssector, ICT-, chemie- en netwerkbedrijven. Ook met maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties wordt gepraat over betrokkenheid.

Grote of dure vraagstukken aanpakken

In ESTRAC leveren de kennisinstellingen  - bij de start TNO, ECN, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen - een mix van expertise uit verschillende vakgebieden en van academisch en toepassingsgericht onderzoek. Met de aansluiting van bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen vraagstukken worden aangepakt die voor een individuele partij te groot of te duur zijn. Bijvoorbeeld onderzoek naar acceptatie door de consument bij het invoeren van nieuwe technologie, of onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen op de energiemarkt, naar ruimtelijke planning van wind- en zonneparken, naar verschillende opties om duurzame energie in te passen in het energiesysteem. De onderzoeken leveren uiteindelijk praktijkgerichte uitkomsten die zowel bedrijven als overheden zullen helpen bij het nemen van beslissingen over duurzame energieplannen. Energietransitie-vraagstukken worden op regionaal, nationaal én internationaal niveau in samenhang aangepakt.

Integratie van toegepast en fundamenteel onderzoek

De brede, lange termijn samenwerkingsformule en de integratie van toegepast en fundamenteel onderzoek op dit thema is uniek in Nederland en is ook in Europees verband nog nauwelijks tot stand gekomen. Het centrum wil met deze formule kennis (sneller) vertalen in innovatie en economische activiteiten. Dat kan nu, in een omgeving waar onderzoekers worden omringd door bedrijven en organisaties die belang hebben bij de resultaten van het onderzoek en die concrete stappen kunnen maken met de uitkomsten ervan.

Auteur

Marc Jansen