Themabijmiddag voor nierpatiënten in Treslinghuis

GRONINGEN

De cliëntenraad van Dialyse Centrum Groningen houdt woensdag 2 november in het Treslinghuis in Groningen de themamiddag 'Nierpatiënt ben je niet alleen'. Centraal staan de gevolgen van een nierziekte voor de patiënt en zijn of haar omgeving.

De gevolgen van een chronische nierziekte zijn groot. In eerste instantie moeten de patiënt en naasten accepteren dat zich een chronische ziekte heeft geopenbaard. Vervolgens krijgen ze te maken met ziekenhuisbezoeken in verband met de ziekte en behandeling, waarbij ingewikkelde keuzes gemaakt moeten worden. Wanneer de nieren verder achteruitgaan komt dialyse of transplantatie in beeld.

Aanmelden

De cliëntenraad van het DCG wil graag in gesprek over deze onderwerpen. Nierpatiënten en naasten kunnen zich opgeven via www.dcg.nl/themamiddag.

Auteur

Marc Jansen