Rami van der Molen opent seizoen 9 Shalom Culture

GRONINGEN

Drs. Rami van der Molen opent het negende seizoen van Shalom Culture. Dit is een reeks maandelijkse samenkomsten van Joden, christenen of buitenkerkelijken met interesse voor de Joodse cultuur.

Van der Molen trapt af met 2 lezingen over Joodse geschriften en de culturen uit de Oudheden: 'Taal als spiegel van de menselijke ziel'. Deze lezingen, op de maandagen 31 oktober en 7 november, vinden plaats in het Mennohuis in Groningen (aanvang 19.15 uur, entree: 4 euro). In zijn lezingen ontrafelt Van der Molen de sporen die oude Soemerische, Akkadische en Egyptische teksten en wereldbeschouwingen volgens hem na lieten op de Hebreeuwse taal en de Joodse bijbel.

Rami van der Molen

Rami van der Molen studeerde cum laude af aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, met een combinatie van Egyptologie, Assyriologie en Archeologie. Na 2 wetenschappelijke boeken te hebben gepubliceerd (bij de Leidse uitgeverij Brill), is hij nu bezig aan een boek voor leken, over de magie van deze vergeten oude esoterische talen.

Filmfestival

Vervolgens worden tussen medio november en medio maart 7 Israëlische feature films vertoond en een Franse documentaire over een vioolbouwer die oude instrumenten herstelt. De verschillende films, gemaakt tussen 1967 en 2009, reflecteren behalve 40 jaar filmindustrie ook algemene maatschappelijke thema’s zoals vriendschap met de vijand, immigranten, de ander minachten, normen en waarden, en tradities bewaren/ eraf schudden. Elke film wordt 2 keer vertoond. De films draaien op maandag . Prijs: €3.

Auteur

Marc Jansen