Lutje PJG viert twaalfde lustrum met symposium

GRONINGEN

Het Lutje PJG (Psychiatrisch-juridisch Gezelschap) in Groningen bestond in november 2015 60 jaar. Dit twaalfde lustrum wordt vrijdag 4 november afgesloten met een symposium met als thema: 'Verwarring'.

Sprekers zijn:
  • prof. dr. A.W.M. Mooij, emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk (met name forensische psychiatrie) UU en RUG;
  • drs. C.F. Mooij, psychiater en geneesheer-directeur Lentis, Groningen;
  • drs. T.M.J. Huygen, psychiater Duurzaam Verblijf GGZ Drenthe;
  • mr. dr. W.J.A.M. Dijkers, oud-vicepresident Rechtbank Noord Nederland;
  • prof . dr. A.J.M. Loonen, hoogleraar farmacotherapie RUG;
  • prof. mr. G. Knigge, em. hoogleraar straf(proces)recht RUG, advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
Dagvoorzitter is mr. M.J.F. van der Wolf, universitair docent straf(proces)recht en forensische psychiatrie aan de EUR. Het symposium begint om 13.00 uur en wordt om 19.00 uur afgesloten met een diner voor deelnemers, hun partners en genodigden. Deelname ksot 25 euro. Aanmelden: lutjesymposium2016@gmail.com.

Auteur

Marc Jansen