Jubileumconcert Northern Voices in Der Aa-kerk in Groningen

GRONINGEN

Kamerkoor Northern Voices bestaat 5 jaar. Het viert dit lustrum zaterdag 5 november met een concert in de Der Aa-kerk in Groningen. Met 'The Coronation Anthems' van Händel als spil van het programma.

Het koor werkt tijdens dit concert samen met het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en een aantal leden van Showband Marum. Ook wordt het Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk deze avond bespeeld.

King George II

Het koor wil het publiek laten beleven hoe de kroning van King George II in de achttiende eeuw geklonken kan hebben. Toeschouwers worden al bij het begin van het concert getrakteerd op tromgeroffel en trompetgeschal. De heraut roept dat de koning in aantocht is. Op het moment van de kroning zingt het koor het 'The King shall rejoice' uit 'The Coronation Anthems' van Händel. Zo wordt het publiek meegenomen in het hele proces van de kroning van King George II, dat muzikaal gestalte krijgt door koor, orkest en orgelspel.

Northern Voices

Kamerkoor Northern Voices heeft ruim 25 leden. Het koor staat onder leiding van Edwin Velvis, die dit jaar zijn 25-jarig jubileum als dirigent viert. Het repertoire is breed: van Engelse koormuziek en Bach, tot Britten, Pärt en Lauridsen. Vaak worden intieme programma’s a capella gezongen of met orgelbegeleiding door Henk de Vries, de vaste organist. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op www.blgroningen.nl/agenda.

Auteur

Marc Jansen