Natuurwerkdag op kerkhof Garmerwolde

GRONINGEN

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft voor zaterdag 5 november een opknapbeurt van het kerkhof van Garmerwolde geprogrammeerd. Dit in het kader van de zestiende Natuurwerkdag. Jong en oud werken die dag (vrijwillig) aan het behoud en herstel van natuur en landschap.

Het kerkhof van Garmerwolde is in beheer van de SOGK. Samen met vrijwilligers wil zij de beplanting op het kerkhof een flinke onderhoudsbeurt geven. De werkzaamheden bestaan uit snoeien, zagen en slepen van takken, en het opruimen van het snoeiafval. Het klussen begint om 10.00 uur en eindigt rond 15.00 uur. Halverwege wordt gezamenlijk geluncht. Voor wordt gezorgd. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor goed, stevig en waterdicht schoeisel.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@groningerkerken.nl (o.v.v. Natuurwerkdag 2016 Garmerwolde) of via de website www.natuurwerkdag.nl.

Auteur

Marc Jansen