De Volksstem met 'De schuld van het kapitaal' bij VRIJDAG

GRONINGEN

De Volksstem staat zondag 6 november met het concertprogramma 'De schuld van het kapitaal' in de concertzaal van VRIJDAG in Groningen.

De Volksstem zingt hierin liederen van, voor en over arme mensen. Zoals liederen van het Vlaams theatergezelschap De Internationale Nieuwe Scène, Jiddische liederen, maar ook 'In the ghetto' van Elvis Presley. De vrouwen van het koor zingen 'Geef ons brood, maar ook eens rozen' van Cobi Schreijer en 'Wij spinsters van de vlasfabriek'. Het concert eindigt met 'Wiegenlieder für Arbeitermütter' van Bertold Brecht en Hanns Eisler en het 'Kohlen für Mike', door alle mannen en 1 vrouw 4-stemmig a capella gezongen. Aanvang: 15.00 uur. Kaartverkoop (à 10 euro) aan de zaal.

Auteur

Marc Jansen