Grootscheeps Scheepsdictee op woonschip Jozephina

GRONINGEN

Het aan de Reitdiepskade in Groningen gelegen woonschip Jozephina is maandag 7 november toneel van het Grootscheeps Scheepsdictee. Dit is een door Bob van Dijk geschreven en gepresenteerd dictee, dat dit jaar voor de achtste keer op de agenda staat. Werktitel is: 'Het dâk eraf'.

Thema van het Grootscheeps Scheepsdictee is jongerentaal. Van Dijk: "En dan niet de Sranantongo-straattaal maar het taalgebruik van de 25 tot 35-jarigen (zoals hilarisch, iconisch, wederom, wellicht). Ik heb een bijpassend jonge presentator gevonden: Joris Barske, presentator bij RTV-Drenthe." In de pauze treedt voormalig RUG-huisdichter Sacha Landkroon op, die vorig jaar het prestigieuze Hendrik de Vries-stipendium won. Het dictee begint om 20.00 uur. Entree: 5 euro. Aanmelding: badijk@gmail.com.

Auteur

Marc Jansen