Longpunt Groningen in teken winter

GRONINGEN

Het Longfonds houdt woensdag 9 november een Longpunt Groningen in de Immanuelkerk in Groningen. Onderwerp is: ‘Met je longziekte de winter door, tips en trucs voor je dagelijks leven’.

Longpunt Groningen is een maandelijkse ontmoeting voor mensen met een long-, hart- & vaataandoening. Patiënten en hun partners krijgen actuele informatie en praktische tips.

Winter

Titia Klemmeier en Josien Bleeker, longverpleegkundigen van het Martini Ziekenhuis, nemen het onderwerp onder de loep. Wat kunnen longpatiënten doen om de winter zo goed mogelijk door te komen en om longaanvallen te voorkomen? Aansluitend aan het programma is er alle ruimte voor vragen en discussie. Bezoekers wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken. Aanvang: 14.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen