B en W: Fietspad Park Selwerd over bestaand traject

GRONINGEN

B en W van Groningen stellen de gemeenteraad voor de Slimme Fietsroute door Park Selwerd over het bestaande traject te laten lopen.

Het bestaande fietspad door Park Selwerd is de meest rechtstreekse fietsroute tussen de binnenstad en Zernike Campus. Door het huidige fietspad te verbreden en te verbeteren kunnen in totaal 13 bomen blijven staan die bij uitvoering van het oorspronkelijke ontwerp zouden moeten wijken. Een ander voordeel is een kostenbesparing van 300.000 euro. De suggesties gebruik te maken van het  bestaande fietspad en het fietspad iets minder breed te maken dan in de oorspronkelijke plannen voor de Slimme Fietsroute (4 in plaats van 4,5 meter), zijn gedaan tijdens de participatiebijeenkomsten die in de buurt zijn gehouden. Naar aanleiding hiervan is het oorspronkelijke plan losgelaten en is een nieuw ontwerp gemaakt.

Fietspad langs noordelijke ringweg

Voor het geplande fietspad langs de noordelijke ringweg houden B en W vast aan het oorspronkelijk gepresenteerde voorkeurstraject. Dit loopt aan de zuidkant van de ringweg. Alternatieve routes hebben teveel nadelen. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale veiligheid en kosten. Maar ook omdat fietsers dan meer zouden moeten omrijden en er minder verbinding is met de woonwijken. Wel willen B en W graag tegemoet komen aan de wensen van de bewoners om het groen zoveel mogelijk zijn huidige functie te laten behouden. Samen met de bewoners van de Planetenlaan en de woningcorporaties zal een landschapsplan worden gemaakt om het gebied prettiger en sociaal veiliger te maken. Als resultaat van de participatiebijeenkomsten in de buurt zijn bovendien het oorspronkelijke ontwerp en de constructie ter hoogte van de Ranonkelstraat aangepast. Hierdoor kan de voor de bewoners belangrijke groenstructuur behouden blijven. Ook kunnen 7  karakteristieke Abelen waarschijnlijk blijven staan.

Fietspad langs het spoor

Voor het fietspad langs het spoor Groningen-Sauwerd lijkt op stedelijk niveau het oorspronkelijke plan langs de noordkant van het spoor de beste keuze, maar er valt ook een alternatief te overwegen dat onder meer via de Stadhouderslaan loopt. B en W hebben voor dit fietspad nog geen definitieve keuze gemaakt. Eerst wordt een participatieproces  opgestart, waarbij ook de bewoners van de Stadhouderslaan zijn betrokken.

Auteur

Marc Jansen