Kunst In Zicht-lezing over Russisch Realisme

GRONINGEN

In de Remonstrantse kerk in Groningen wordt woensdag 9 november een Kunst In Zicht-lezing gehouden over het Russisch Realisme. Deze lezing is georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling 'Peredvizhniki - Russisch Realisme rond Repin 1870-1900' in het Drents Museum in Assen.

Net als in andere West-Europese landen kwamen kunstenaars in Rusland in de tweede helft van de 19de eeuw in verzet tegen het kunst-establishment. Zij wilden zich bevrijden van de door hen als verstikkend ervaren macht van de Keizerlijke Kunstacademie, die tot dan toe het kunstenaarsleven in Rusland volledig beheerste.

Peredvizhniki

In 1870 verenigde een aantal schilders zich onder de naam Peredvizhniki, dat 'zwervers' of 'trekkers' betekent. Tot de leden behoorden grote namen als Ilya Repin, Vladimir Makovsky en Valentin Serov. Geen verheven onderwerpen meer, maar sociaal-kritische thema’s als erbarmelijke leefomstandigheden, zware arbeid en honger werden verbeeld in hun schilderijen. Hiermee wilden zij een debat over sociale hervormingen uitlokken.

Het gewone volk

Hun portretten van het gewone volk, de elite, vrienden en familie waren van ieder idealisme gespeend en gaven de realiteit weer. Maar ook volksverhalen en verhalen uit de Russische geschiedenis werden weergegeven op het doek. Peredvizhniki verhief het harde dagelijks bestaan met een helder en fris kleurgebruik tot kuns. Deze lezing, die is georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht, wordt gegeven door Trudy de Lange. Zij is kunsthistorica en geeft lezingen voor diverse instellingen.

Kaartverkoop

De lezing duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Kaarten (à € 12,50) zijn verkrijgbaar bij Stichting Kunst in Zicht, 050-318 86 51, info@kunstinzichtgroningen.nl, www.kunstinzichtgroningen.nl. Verder zijn kaarten te koop bij Boekhandel Van der Velde en 9 november aan de zaal.

Auteur

Marc Jansen