Toekomst Groningen Airport Eelde: voorkeur publiek voor 'Toegangspoort van het Noorden'

GRONINGEN

De online publieksconsultatie over de toekomst van Groningen Airport Eelde is gesloten. Op de website www.toekomstgroningenairporteelde.nl zijn 2597 reacties binnengekomen op de 3 toekomstscenario's voor de luchthaven. Maar liefst 86 % (2243 mensen) gaf daarbij de voorkeur aan het scenario 'Toegangspoort van het Noorden'.

Het scenario ‘Klein Vliegveld’ kreeg 212 (8 %) voorkeuren. 'Vakantievluchten' kreeg 142 (5 %) voorkeuren.

Toekomstverkenning

De publieksconsultatie vormt een onderdeel van de toekomstverkenning Groningen Airport Eelde die momenteel wordt uitgevoerd door de 5 aandeelhouders van de luchthaven, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo. In een maand tijd had www.toekomstgroningenairporteelde.nl 70.000 pageviews. De reacties kwamen uit heel Noord-Nederland, waarvan het grootste gedeelte uit de nabije omgeving van de luchthaven. Opvallend veel mensen hebben niet alleen een voorkeur voor 1 van de scenario's uitgesproken, maar ook de moeite genomen om hun voorkeur te motiveren. De belangrijkste argumenten voor hun voorkeur voor 'Toegangspoort van het Noorden' zijn:
  1. Investeren in de luchthaven is goed voor het Noorden;
  2. Gemak van een luchthaven nabij.
Bij 'Klein vliegveld' en 'vakantievluchten' komen de volgende argumenten met regelmaat terug:
  1. Terughoudendheid over investeringen zonder garanties op succes;
  2. Bezwaren tegen milieudruk en geluidsoverlast van vliegverkeer.
In de categorie 'Klein vliegveld' geven meerdere mensen aan dat het volledig sluiten van de luchthaven hun voorkeur heeft boven het scenario 'Klein vliegveld'.

Toekomstbesluit in december

De publieksconsultatie is gestart op 6 oktober en heeft een maand geduurd. De consultatie is onderdeel van de toekomstverkenning voor Groningen Airport Eelde die aandeelhouders provincies Drenthe en Groningen en gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo momenteel uitvoeren. Bedoeling is dat deze toekomstverkenning, met daarbij betrokken de resultaten van de publieksconsultatie en van de opiniërende besprekingen in de Statencommissies van Groningen en Drenthe en de raadscommissie van Groningen, medio december uitmondt in een besluit over de toekomst van de luchthaven in Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de gemeenteraden van Groningen, Assen en Tynaarlo.

Verlies

Groningen Airport Eelde NV draait in zijn huidige vorm verlies. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de luchthaven hebben de 5 aandeelhouders externe deskundigen gevraagd een toekomstverkenning te doen. Daaruit komen 3 mogelijke toekomstscenario's voor de luchthaven naar voren:
  1. Een kleine, recreatieve luchthaven;
  2. Een luchthaven die primair gebruikt wordt voor enkele vakantievluchten;
  3. Een luchthaven als toegangspoort voor het Noorden.

Auteur

Marc Jansen