Lezing in Remonstrantse kerk over kunstschilder Sjoerd de Vries

GRONINGEN

Han Steenbruggen en Susan van den Berg geven woensdag 23 november in de Remonstrantse kerk in Groningen een lezing over de Friese kunstschilder Sjoerd de Vries.

Sjoerd de Vries, die in 2015 de prestigieuze Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst in ontvangst mocht nemen, is deze maand (9 november) 75 jaar geworden. Reden voor Museum Belvédère in Oranjewoud dit najaar een overzicht van zijn werk te bieden. Hierin  wordt een ander beeld van de kunstenaar getoond dan voorheen is gebeurd.

Minerva

Sjoerd de Vries bracht zijn jeugd door in Oudehaske. Op de ambachtsschool haalde hij vakdiploma's voor machinebankwerker en huisschilder, maar zijn interesse voor kunst maakte dat hij naar Academie Minerva in Groningen ging. Het was van korte duur: hij bleek daar slecht inpasbaar. Om aan de kost te komen ging hij vervolgens werken als huisschilder, melkcontroleur en landarbeider. In de jaren '50 kwam De Vries in contact met de autodidactische schilder Boele Bregman en de naïeve schilder Jentsje van der Sloot. Erkenning kreeg De Vries na zijn eerste expositie in 1962. Later volgden solotentoonstellingen in het Fries Museum, het Singer Museum in Laren en het Gemeentemuseum in Den Haag.

Gemengde techniek

De Vries’ handelsmerk is de gemengde techniek geworden: oud karton met beenderlijm dat hij insnijdt, bewerkt met een strijkijzer, beschildert en nogmaals met het mes bewerkt. De kunstenaar beschouwt zijn atelier in Heerenveen als zijn laboratorium.

Lezing

De lezing wordt gegeven door Han Steenbruggen en Susan van den Berg. Han Steenbruggen is directeur van Museum Belvédère in Oranjewoud.  Susan van den Berg, museummedewerker en publicist, heeft onderzoek gedaan naar het leven en werk van Sjoerd de Vries. De lezing, die is georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht, duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Kaarten (à € 12,50) zijn verkrijgbaar bij Stichting Kunst in Zicht: 050-318 86 51, info@kunstinzichtgroningen.nl, www.kunstinzichtgroningen.nl. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Boekhandel Van der Velde en 23 november ’s avonds aan de zaal.

Auteur

Marc Jansen