Groninger Studentenbond viert 45-jarig bestaan

GRONINGEN

De Groninger Studentenbond viert deze week zijn negende lustrum.

De bond staat met tal van activiteiten stil bij 45 jaar studentenbelangenbehartiging. “Na 45 jaar is de studentenvakbond nog steeds relevant en actief, en dat moet natuurlijk gevierd worden,” zegt voorzitter Christiaan Brinkhuis.

Openingsreceptie

Met uitzondering voor de woensdag (23 november) heeft de lustrumcommissie van de GSb voor iedere avond iets georganiseerd. De festiviteiten worden maandag 21 november afgetrapt met een openingsreceptie in de Usva. “We starten met het benadrukken van de positie die de bond heeft in de maatschappij. Daarom zijn niet alleen studentenorganisaties, medezeggenschapspartijen en onze zusterbonden uitgenodigd, maar ook gemeenteraadspartijen, politieke jongerenorganisaties en vertegenwoordigers van de RUG en de Hanze”, weet Brinkhuis.

Stress en burn-outs

Op dinsdagavond vindt een openbare lezing over stress en burn-outs plaats in het Academiegebouw. Hiermee wil de bond laten zien dat de druk die studenten ondervinden vaak voorkomt en dat daartegen moet worden opgetreden. Maar studiedruk is op de donderdag- en de vrijdagavond even niet aan de orde, want dan staan gezelligheidsactiviteiten voor de eigen leden op het programma.

Reünie

De lustrumweek wordt zaterdag 26 november afgesloten met een reünie met oud-leden van de GSb. Naast voorzitter Brinkhuis zal Tweede Kamerlid en oud-voorzitter Paul Ulenbelt (SP) een toespraak houden, afgewisseld door zangkoor ‘Voorwaarts’. De reünie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting GSb-onderzoek. De reünie is van 20.00 tot 23.00 uur  in het Van Swinderenhuys. Het evenement is bedoeld voor leden en oud-leden. Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden door een mail te sturen naar lustrumcommissie@groningerstudentenbond.nl.

Auteur

Marc Jansen