Bijeenkomst Lentis over zelfdoding

GRONINGEN

Lentis houdt woensdag 30 november in het Van Swinderen Huys in Groningen een bijeenkomst over zelfdoding.

Er wordt een film vertoond die laat zien dat gewone mensen soms zomaar te maken kunnen krijgen met zelfmoordgedachten. Rondom de film wordt ingegaan op vragen als:
  • wat zijn de feiten over zelfdoding;
  • wat kun je doen om zelfdoding te voorkomen;
  • wat moet ik doen als ik gedachten over zelfmoord heb;
  • wat moet ik en kan ik doen als ik iemand ken die erover denkt er een einde aan te maken;
  • wat voor hulp kan ik als nabestaande krijgen?

Forumgesprek

Na afloop van de film staat een forumgesprek geprogrammeerd met 1 van de mensen die in de film voorkomt, een medewerker van de crisisdienst van Lentis en nabestaanden. De bijeenkomst wordt geleid door Erica Dompeling en Anne Gietema, beiden geestelijk verzorger bij Lentis. Aanvang: 19.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelding: suicidepreventie@lentis.nl.

Auteur

Marc Jansen