PvdA-lijsttrekkersdebat Samsom - Asscher in Groningen

GRONINGEN

De Energy Barn in Groningen is zaterdag 26 november toneel van het het derde lijsttrekkersdebat voor de PvdA. Diederik Samsom en Lodewijk Asscher gaan van 16.00 tot 17.30 uur met elkaar in debat. Dit onder begeleiding van moderator Andrew Makkinga.

Tijdens het debat ‘Een nieuwe en duurzame economie’ debatteren de kandidaat-lijsttrekkers over de toekomst van Nederland op het gebied van duurzame energie, groene economische groei en internationale handel. Hoe zorgen we ervoor dat de economie blijft groeien en dit tegelijkertijd niet ten koste gaat van het milieu? Hoe versnellen we de transitie van fossiele brandstoffen naar een volledig duurzaam en onafhankelijk energiesysteem?

Ledendemocratie

De PvdA-leden bepalen samen wie de lijsttrekker wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen, en daarmee wie de richting van de toekomst bepaalt. Dat gebeurt tijdens de lijstrekkersverkiezing van donderdag 24 november tot woensdag 7 december. De winnaar wordt op vrijdag 9 december bekendgemaakt.

Auteur

Marc Jansen