B en W willen fietsroute Lewenborg - Stadsweg verbeteren

GRONINGEN

De gemeente Groningen gaat medio 2017 de fietsverbinding tussen de Lijzijde en de Stadsweg verbeteren. Deze fietsroute moet veiliger en aantrekkelijker worden voor fietsers.

De gemeente heeft samen met de bewonersorganisatie en de Fietsersbond gekeken naar verbeteringen waardoor het fietspad veiliger en comfortabeler wordt.

Fiets krijgt voorrang

In het voorlopige ontwerp voor Midscheeps staan plannen voor een nieuwe fietsoversteek over de Lijzijde en de Loefzijde, waarbij de fiets voorrang krijgt ten opzichte van het overige verkeer. Ook zijn er verbeteringen gepland bij de Lichtboei.

Inloopbijeenkomst

De gemeente heeft voor woensdag 7 december een inloopbijeenkomst georganiseerd. Hierin wordt het voorlopig ontwerp van de plannen voor het fietspad Midscheeps getoond. De mening van de aanwezigen wordt gebruikt als input voor het definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp volgt begin 2017. Dan wordt ook duidelijk of er genoeg geld is voor alle verbeteringen. De inloopbijeenkomst is tussen 17.00 en 20.00 uur in wijkcentrum Het Dok in Lewenborg.

Auteur

Marc Jansen