Debat in Groninger Forum: globalisering of nationale staat

GRONINGEN

In het Groninger Forum wordt maandag 12 december gedebatteerd over het thema 'Globalisering of nationale staat'. Dit is het derde en laatste debat in een serie over oude en nieuwe onzekerheden.

Paul de Beer, hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, en Volkskrant-columnist/ medewerker van de Wiardi Beckman Stichting René Cuperus komen aan het woord over vragen inzake (on)zekerheden op het gebied van identiteit en de natiestaat. Het debat, georganiseerd door het Groninger Forum in samenwerking met Dwarsdiep, begint om 20.00 uur. Entree: 5 euro.

Auteur

Marc Jansen