'Komiks, van oost naar west' in Het Nederlands Stripmusum

GRONINGEN

Het Nederlands Stripmuseum in Groningen opent vrijdag 23 december zijn zestiende en laatste expositie van 2016: 'Komiks, van oost naar west'.

'Komiks, van oost naar west' toont een overzicht van strips uit de Oost-Europese landen Bulgarije, Polen, Servië en Tsjechië. De tentoonstelling laat een veelheid aan stijlen zien, waarbij opvalt dat het thema ‘agressie’ in een groot deel van de tekeningen tot uitdrukking komt.

Kidsproof Museum

Met 16 grotere en kleinere tentoonstelling was 2016 een productief jaar voor Het Nederlands Stripmuseum. Bovendien nam het aantal workshops en andere activiteiten aanzienlijk toe. Alle inspanningen werden in oktober beloond met de titel ‘Kidsproof Museum van de provincie Groningen’, terwijl het educatieproject ‘De Stripkoffer’ door het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap werd erkend als 'Cultuureducatie met Kwaliteit'.

Jan van Haasteren

Jan van Haasteren logoUitermate succesvol was de expositie in de zomervakantie over puzzeltekenaar Jan van Haasteren. De gedetailleerde puzzeltekeningen waren voor het eerst te zien voor het publiek, samen met een brede selectie uit zijn strip-oeuvre. Uiteraard viel er ook het nodige te puzzelen.

Kerstvakantie

In de kerstvakantie zijn naast 'Komiks, van oost naar west' ook nog de exposities 'Willems Wereld: 1001 Tekeningen van Aloys Oosterwijk' en 'Willem Retour' te zien.

2017

Voor 2017 staat opnieuw een aantal bijzondere exposities gepland, waaronder 'Tina 50 Jaar' over het populaire meisjesblad en een overzichtsexpositie rondom het werk van de Nederlandse Disneytekenaar Daan Jippes.

Auteur

Marc Jansen